Przyrząd wielofunkcyjny CX-601

Przyrząd wielofunkcyjny CX-601
ELMETRON
CX-601 mierzy pH, potencjał redox (mV), stężenie jonów, przewodność, rezystancję, zasolenie, zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, a także tlenu w powietrzu, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę. Wyniki są wyświetlane na 7 calowym dotykowym, kolorowym ekranie graficznym. Przyrząd umożliwia jednoczesny pomiar wybranych funkcji oraz ich wyświetlenie na ekranie. Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje wysoka dokładność. Programowanie parametrów jest wyjątkowo łatwe. Ujednolicenie... czytaj więcej
Numer katalogowy Nazwa Cena
netto
Kup
2.211.060.100
Przyrząd wielofunkcyjny CX-601
3 560,00
+
-
OPIS
DANE TECHNICZNE

CX-601 mierzy pH, potencjał redox (mV), stężenie jonów, przewodność, rezystancję, zasolenie, zawartość  tlenu rozpuszczonego w wodzie, a także tlenu w powietrzu, ciśnienie atmosferyczne oraz  temperaturę. Wyniki są wyświetlane na 7 calowym dotykowym, kolorowym ekranie graficznym. Przyrząd umożliwia jednoczesny pomiar wybranych funkcji oraz ich wyświetlenie na ekranie. Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje wysoka dokładność. Programowanie parametrów jest wyjątkowo łatwe. Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę. Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie. Sygnalizacja pomiaru ustalonego - „READY” (napis + dźwięk). Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji. Zabudowane gniazda umożliwiają jednoczesny pomiar pH (lub potencjału redox, względnie jonów), przewodności i zasolenia, tlenu rozpuszczonego w wodzie bądź w powietrzu oraz temperatury. Oprócz zasilania przez zasilacz istnieje możliwość zasilania przez zewnętrzny akumulator, co pozwala
na długotrwałe pomiary w warunkach polowych z wykorzystaniem walizki z akumulatorami (opcja) lub w stacjach pomiarowych z zasilaniem
z dołączonego akumulatora.

 

Charakterystyczne cechy poszczególnych funkcji:

W funkcji pomiaru  pH:

kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów,
automatyczne wykrywanie wartości buforów  wprowadzanych przez użytkownika,
dla wzorców automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wraz ze zmianą temperatury,
pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę,
możliwość odczytania charakterystyki elektrody (buffer i slope),
w zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar wód redestylowanych, czystych wód, roztworów związków chemicznych, ścieków, past, serów itp.,
gniazdo pH jest izolowane od gniazda przewodności, co umożliwia bezbłędny, jednoczesny pomiar  pH i przewodności  w jednym naczyniu,
automatyczna ocena stanu elektrody.

W funkcji pomiaru  przewodności:


pełny zakres pomiarowy przewodności zarówno ultra czystych wód, jak i solanek,
6 podzakresów przełączanych automatycznie,
kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0,010 ÷ 19,999cm-1 lub w roztworze wzorcowym,
kalibracja przez wprowadzenie znanej stałej K lub w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów,
do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych,
szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy,
przyrząd umożliwia wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60µS/cm do 1mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru,
zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją  temperatury przez automatyczne dopasowanie α w  zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń,
możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia,
w przypadku przeprowadzania pomiarów przewodności zalecany jest zakup czujnika konduktometrycznego ECF-1 o  bardzo dobrej dokładności. Szeroki zakres 0÷500mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy zarówno ultraczystych jak i o dużym stężeniu soli. Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia,
przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl lub KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń,
możliwość przybliżonego określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie  współczynnika TDS w zakresie od 0,2 do 1,0,
wprowadzono pomiar rezystancji badanej cieczy.


W funkcji pomiaru jonów:


zakres przyrządu umożliwia współpracę ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi dobranymi w zależności od mierzonego jonu i wyposażonymi w złącze BNC,
automatyczne podstawianie masy molowej  po wybraniu odpowiedniego  jonu,
automatyczne przeliczanie jednostek - np. z mol/l na mg/l,
aożliwość wprowadzania dowolnych wartości wzorców.


W funkcji pomiaru napięcia:


precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1mV),
możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego – Vref.W funkcji pomiaru stężenia tlenu:


pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie lub pomiar zawartości tlenu w powietrzu,
automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu,
automatyczne przeniesienie zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności do funkcji pomiaru tlenu  i przeliczenie jego wpływu na wynik pomiaru w mg/l,
ogniwowy czujnik tlenowy, dokładny, trwały i  prosty w obsłudze,
kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa,
szeroki zakres pomiarowy.


W funkcji pomiaru ciśnienia atmosferycznego:


czujnik ciśnienia atmosferycznego jest umieszczony w przyrządzie,
pomiar ciśnienia jako osobnej funkcji wprowadzanej na ekran,
możliwość wyboru jednostki: hPa, Bar, mmHg.


W funkcji pomiaru temperatury:


wybór jednostki: C, F, K,
wprowadzanie grupy selekcjonowanego czujnika temperatury, co zwiększa dokładność.


Inne cechy:


automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury,
możliwość obserwacji na ekranie wyniku pomiaru ciśnienia atmosferycznego,
funkcja zegara z kalendarzem,
pamięć wewnętrzna 2000 kompletów wyników pomiaru wybranych funkcji, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą,
pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania,
regulacja jaskrawości  podświetlenia ekranu w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego,
tryb oszczędny podświetlenia ekranu – przydatny podczas korzystania z akumulatora zewnętrznego,
pamiętanie daty następnej kalibracji,
do wyboru język polski, angielski lub niemiecki,
połączenie z PC przez USB.

 

 

DANE TECHNICZNE[pH][mV]przewodność,O2 [mg/l]O2 [%]temperatura
zasolenie
zakres-2,000 ÷ 16,000[pH]±1999,9[mV]0 ÷ 1999,9[mS/cm]0 ÷ 60[mg/l]0 ÷ 600[%]-50,0 ÷ 199,9[C]
0 ÷ 239[g/l] KCl
0 ÷ 296[g/l] NaCl
dokładność±0,002[pH]*±0,1[mV]*do 1,99[mS/cm] ±0,1[%]*±0,1[mg/l]*±0,1[%]*±0,1[C]**
(± 1 cyfra)od 20[mS/cm] ±0,25[%]*
kompensacja temp.-5 ÷ 110[C]--5 ÷ 70[C]0 ÷ 40[C]0 ÷ 40[C]-
impedancja wejść.1012[Ω]1012[Ω]----
zakres ciśn. atmosf.800 ÷ 1100[hPa]
zasilanie zasilacz 9[V] 500[mA] lub akumulator zewnętrzny (w opcji)
wymiary [mm]188,5 x 134 x 58 w najwyższym miejscu
*Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu. Z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 dokładność w temperaturze kalibracji ±1[%]. Przy różnicy ±5[C] od tej temperatury dokładność ± 3[%], przy różnicy ±10[C] dokładność ±5[%].
*** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100[C] dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000S ±0,27[C].
DANE TECHNICZNEIon[M/l]Ion[g/l]Ion[ppm]Ion[pX]
zakres0 ÷ 1000 ÷ 10000 ÷ 1 000 000-2,00 ¸ 16,00
rozdzielczość0,01/0.1[%]0,01/0,1[%]0,01/0,1[%]0,001/0,01[pX]
dokładność (± 1 cyfra)± 0,25[%]± 0,25[%]± 0,25[%]± 0,002[pX]
Copyright 2003-2023 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl