Stacjonarny przyrząd wielofunkcyjny CX-505

Stacjonarny przyrząd wielofunkcyjny CX-505
ELMETRON
W przyrządzie zawarto wszystkie funkcje laboratoryjnych pH-metrów, konduktometrów i tlenomierzy serii 505. CX-505 mierzy pH, potencjał redox (mV), przewodność, zasolenie, stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie w % nasycenia lub w mg/l, ciśnienie atmosferyczne i temperaturę. Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje bardzo wysoka dokładność i stabilność. Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę. W funkcji pomiaru pH kalibracja... czytaj więcej
Numer katalogowy Nazwa Cena
netto
Kup
2.211.050.500
Stacjonarny przyrząd wielofunkcyjny CX-505
3 326,32
+
-
OPIS
DANE TECHNICZNE
W przyrządzie zawarto wszystkie funkcje laboratoryjnych pH-metrów, konduktometrów i tlenomierzy serii 505.
CX-505 mierzy pH, potencjał redox (mV), przewodność, zasolenie, stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie w % nasycenia lub w mg/l, ciśnienie atmosferyczne i temperaturę.
Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje bardzo wysoka dokładność i stabilność.
Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę.

W funkcji pomiaru pH
 • kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów,
 • automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika,
 • automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz ze zmianą temperatury,
 • pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę,
 • automatyczna ocena stanu elektrody,
 • możliwość odczytania charakterystyki elektrody,
 • w zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp,
 • precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1mV).
W funkcji pomiaru przewodności
 • pełny zakres pomiarowy przewodności zarówno ultra czystych wód jak i solanek,
 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie,
 • możliwość płynnej zmiany wartości temperatury odniesienia,
 • współpracuje z czujnikami przewodności posiadającymi platynowe elektrody,
 • kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0,010 ÷ 19,999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym,
 • do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych, obsługujących pełny zakres pomiarowy,
 • szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy,
 • przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika,
 • umożliwiono pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl, KCl,
 • możliwość przybliżonego określenia TDS (suchej pozostałości) z wykorzystaniem pomiaru przewodności.
W funkcji pomiaru stężenia tlenu
 • automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu,
 • automatyczne przeniesienie zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności do funkcji pomiaru tlenu i automatyczne przeliczenie jego wpływu na wynik pomiaru tlenu w mg/l,
 • galwaniczny czujnik tlenowy,
 • prosta obsługa czujnika tlenowego,
 • kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa,
 • szeroki zakres pomiarowy.
Inne cechy
 • automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury,
 • funkcja zegara z kalendarzem,
 • pamięć wewnętrzna 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą,
 • pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania,
 • pamiętanie daty następnej kalibracji,
 • zasilanie przez zasilacz,
 • możliwość połączenia z PC przez USB.
Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.

 

DANE TECHNICZNE pH mV przewodność, zasolenie O2[mg/l] O2[%] woda temp.
zakres -2,000÷16,000[pH] ±1999,9[mV] 0÷1999,9[mS/cm] 0÷239[g/l] KCl 0÷296[g/l] NaCl 0÷60[mg/l] 0÷600[%] -50,0÷199,9[C]
dokładność ±1 cyfra ±0,002[pH] ±0,1[mV]±0,1[%] do 19,99[mS/cm], ±0,25[%]od 20,0[mS/cm], zasolenie ±2[%] ±0,01[mg/l] ±0,1[%] ±0,1[C]
kompensacja temp. -5÷110[C] - -5÷70[C] 0÷40[C] 0÷40[C] -
impedancja wejścia 1012[Ω] 1012[Ω] - - - -
zakres ciśn. atm. 800÷1100[hPa]
rezystancja0,500[Ωcm]-200[MΩcm] dokł. 2[%]
wymiary 200 x 180 x 20/50[mm]
Copyright 2003-2024 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl