Wodoszczelny przyrząd wielofunkcyjny CX-461

Wodoszczelny przyrząd wielofunkcyjny CX-461
ELMETRON
CX-461 należy do nowej generacji przyrządów pomiarowych. Wyróżnia go duży 3,2 calowy, dotykowy, kolorowy ekran graficzny. Służy do dokładnego pomiaru pH, mV, potencjału redox, przewodności, zasolenia, tlenu rozpuszczonego w cieczy, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury. Możliwy jednoczesny pomiar 1 do 4 wybranych funkcji z obserwacją wszystkich wyników na ekranie. Można zakupić głowicę wieloparametrową z elektrodami do jednoczesnego pomiaru kilku... czytaj więcej
Numer katalogowy Nazwa Cena
netto
Kup
2.211.046.100
Wodoszczelny przyrząd wielofunkcyjny CX-461
2 736,84
+
-
OPIS
DANE TECHNICZNE
CX-461 należy do nowej generacji przyrządów pomiarowych.
Wyróżnia go duży 3,2 calowy, dotykowy, kolorowy ekran graficzny.
Służy do dokładnego pomiaru pH, mV, potencjału redox, przewodności, zasolenia, tlenu rozpuszczonego w cieczy, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury.
Możliwy jednoczesny pomiar 1 do 4 wybranych funkcji z obserwacją wszystkich wyników na ekranie.
Można zakupić głowicę wieloparametrową z elektrodami do jednoczesnego pomiaru kilku funkcji, lub pojedyncze elektrody do pomiaru wybranej funkcji.
Możliwość ustawienia na wyświetlaczu kolejności mierzonych funkcji.
Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych.
Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie.
Wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach.

W funkcji pomiaru pH i mV
 • w zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar wód czystych, ścieków, gleby itp,
 • kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów,
 • automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika,
 • automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz ze zmianą temperatury,
 • automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury,
 • pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę (cecha bardzo przydatna w terenie),
 • automatyczna ocena stanu elektrody,
 • precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1mV).
W funkcji pomiaru przewodności
 • pełny zakres pomiarowy przewodności zarówno ultra czystych wód, jak i solanek,
 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie,
 • współpracuje z czujnikami przewodności posiadającymi platynowe elektrody,
 • kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0,010 ÷ 19,999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym,
 • do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych obsługujących cały zakres pomiarowy,
 • szeroki zakres współczynnika α (0 ÷ 10%/C) wybieranego w zależności od badanej cieczy,
 • możliwość płynnej zmiany wartości temperatury odniesienia,
 • przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń,
 • możliwość określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w zakresie od 0,2 do 1,0.
W funkcji pomiaru ciśnienia atmosferycznego
 • możliwość ciągłej obserwacji na ekranie wartości ciśnienia atmosferycznego.
W funkcji pomiaru stężenia tlenu
 • automatyczne przeliczenie wpływu ciśnienia atmosferycznego na pomiar stężenia tlenu,
 • automatyczne przeniesienie wartości zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności do funkcji pomiaru tlenu i przeliczenie wpływu na wynik pomiaru stężenia tlenu,
 • galwaniczny czujnik tlenowy,
 • kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa,
 • prosta obsługa czujnika
 • szeroki zakres pomiarowy stężenia tlenu umożliwia pomiary w stawach natlenionych przez rośliny.
Inne cechy
 • funkcja zegara z kalendarzem,
 • pamięć wewnętrzna do 2000 wyników, zbieranych w bankach,
 • pamiętanie wyników pojedynczo lub seryjnie z czasem i datą,
 • pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania,
 • pamiętanie terminu przyszłej kalibracji,
 • możliwość wyboru języka wyświetlanych informacji: polski, angielski lub niemiecki,
 • zasilanie poprzez akumulatory ( 2x1,5V) lub zasilacz (6V/500mA),
 • ładowanie akumulatorów bez wyjmowania z przyrządu,
 • czas pracy ciągłej bez doładowania akumulatorów do 18 godzin w zależności od wybranej jasności podświetlenia wyświetlacza,
 • możliwość połączenia z PC poprzez wyjście RS-232(lub USB przez adapter - w opcji),
 • przyrząd sprzedawany jest z czujnikiem temperatury, użytkownik może zakupić wybrane elektrody,
 • przyrząd spełnia wymogi GLP.

 

DANE TECHNICZNE pH mV przewodność,zasolenie O2[mg/l] O2[%] temperatura
zakres -2,000÷16,000[pH]±20000[mV] 0÷20000[mS/cm] 0÷239[g/l] KCl 0÷296[g/l] NaCl0÷60[mg/l]0÷100[%],0÷600[%] -50,0÷200[C]
dokładność ± 1 cyfra ±0,002[pH] ±0,1[mV] ±0,1[%] do 19,99[mS/cm], ±0,25[%]od 20,0[mS/cm], zasolenie ±2[%]±0,01[mg/l] ±1[%] ±0,1[C]
kompensacja temp. -5÷110[C] - -5÷70[C] 0÷40[C] 0÷40[C] -
impedancja wejścia 1012[Ω] 1012[Ω] - - - -
rezystancja--0,500[Ωcm]-200[MΩcm] dokł. 2[%]---
zakres ciśn. atm. 800÷1100[hPa]
wymiary 149 x 82 x 22[mm]
Copyright 2003-2024 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl