Wodoszczelny przyrząd wielofunkcyjny CX-401

Wodoszczelny przyrząd wielofunkcyjny CX-401
ELMETRON
W przyrządzie o zminimalizowanych wymiarach zawarto wszystkie funkcje pH-metrów, konduktometrów i tlenomierzy serii 401. CX-401 mierzy pH, potencjał redox (mV), przewodność, zasolenie, stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie w % nasycenia lub w mg/l, ciśnienie atmosferyczne i temperaturę. Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych. Przyrząd posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości. Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje bardzo... czytaj więcej
Numer katalogowy Nazwa Cena
netto
Kup
2.211.040.100
Wodoszczelny przyrząd wielofunkcyjny CX-401
2 557,89
+
-
OPIS
DANE TECHNICZNE

W przyrządzie o zminimalizowanych wymiarach zawarto wszystkie funkcje pH-metrów, konduktometrów i tlenomierzy serii 401.
CX-401 mierzy pH, potencjał redox (mV), przewodność, zasolenie, stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie w % nasycenia lub w mg/l, ciśnienie atmosferyczne i temperaturę.
Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych.
Przyrząd posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.
Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje bardzo wysoka dokładność i stabilność.
Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę.
Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie.
Wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach.
Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie.
Sygnalizacja pomiaru ustalonego - „READY” (napis + dźwięk).
Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji.


W funkcji pomiaru pH
 • w zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past,
 • kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów,
 • automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika,
 • automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz ze zmianą temperatury,
 • pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę (cecha bardzo przydatna w terenie),
 • automatyczna ocena stanu elektrody,
 • możliwość odczytania charakterystyki elektrody,
 • precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1mV).
W funkcji pomiaru przewodności
 • pełny zakres pomiarowy przewodności zarówno ultra czystych wód jak i solanek,
 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie,
 • możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia,
 • współpracuje z czujnikami przewodności posiadającymi platynowe elektrody,
 • kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0,010 ÷ 19,999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym,
 • do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych, obsługujących pełny zakres pomiarowy,
 • szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy,
 • przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika,
 • umożliwiono pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl, KCl,
 • możliwość przybliżonego określenia TDS (suchej pozostałości) z wykorzystaniem pomiaru przewodności,
 • kompensacja oporności kabla zawarta w programie przyrządu,
 • możliwość pomiaru admitancji elektrycznej sadzonek drzew (określenie żywotności sadzonek za pomocą specjalnego czujnika).
 • wprowadzono pomiar rezystancji badanej cieczy.
 • przyrząd umożliwia wykorzystanie nieliniowej  kompensacji  temperatury w przypadku pomiaru wód  naturalnych o przewodności od 60 µS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999P i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru.
W funkcji pomiaru stężenia tlenu
 • automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu,
 • automatyczne wprowadzenia wartości zmierzonego zasolenia z automatycznym przeliczeniem wpływu na wynik pomiaru stężenia tlenu,
 • galwaniczny czujnik tlenowy,
 • prosta obsługa czujnika tlenowego,
 • kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa,
 • szeroki zakres pomiarowy stężenia tlenu umożliwia pomiary w stawach natlenionych przez rośliny.
 • możliwość pomiaru tlenu w powietrzu oraz czystości tlenu technicznego.
Inne cechy:
 • automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury,
 • funkcja zegara z kalendarzem,
 • pamięć wewnętrzna 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą,
 • pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania,
 • pamiętanie daty przyszłej kalibracji,
 • zasilanie poprzez akumulatory, zasilacz lub USB,
 • możliwość połączenia z PC poprzez wyjście mikro USB,
 • przyrząd spełnia wymogi GLP.

 

DANE TECHNICZNE: pH mV przewodność,zasolenie O2[mg/l] O2[%] temperatura
zakres -2,000÷16,000[pH]±1999,9[mV]0÷1999,9[mS/cm] 0÷200[g/l] KCl 0÷250[g/l] NaCl0÷60[mg/l]0÷600[%] -50,0÷199,9[C]
dokładność ± 1 cyfra ±0,002[pH] ±0,1[mV] ±0,1[%] >20[mS/cm] ±0,25[%] ±0,1[mg/l] ±1[%] ±0,1[C]
kompensacja temperatury -5÷110[C] - -5÷70[C] 0÷40[C] 0÷40[C] -
impedancja wejścia 1012[Ω] 1012[Ω] - - - -
współczynnik α--0 do 10[%/C]---
rezystancjazakres : 0,500[Ωcm] do 200 [MΩcm], dokładność ± 2[%] wartości mierzonej
zakres ciśn. atm. 800÷1100[hPa]
wymiary 149 x 82 x 22[mm]
zasilanieakumulatory 2xAA 1,2[V], zasilacz USB 5[V]/1000[mA]
Copyright 2003-2023 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl