Wodoszczelny pH/konduktometr/solomierz CPC-461

Wodoszczelny pH/konduktometr/solomierz CPC-461
ELMETRON
pH / konduktometr CPC-461 należy do nowej generacji przyrządów pomiarowych. Wyróżnia go duży 3,2 calowy, dotykowy, kolorowy ekran graficzny. Służy do dokładnego pomiaru pH, mV, potencjału redox, przewodności, zasolenia oraz temperatury. Możliwy jednoczesny pomiar i obserwacja wyników pH, przewodności oraz temperatury. Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych. Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie. Sygnalizacja... czytaj więcej
Numer katalogowy Nazwa Cena
netto
Kup
2.041.046.110
Wodoszczelny pH/konduktometr/solomierz CPC-461
2 884,21
+
-
OPIS
DANE TECHNICZNE

pH / konduktometr CPC-461 należy do nowej generacji przyrządów pomiarowych.

Wyróżnia go duży 3,2 calowy, dotykowy, kolorowy ekran graficzny.

Służy do dokładnego pomiaru pH, mV, potencjału redox, przewodności, zasolenia oraz temperatury.

Możliwy jednoczesny pomiar i obserwacja wyników  pH, przewodności oraz temperatury.

Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych.

Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie.

Sygnalizacja pomiaru ustalonego - „READY” (napis + dźwięk).

Istnieje  możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji.

Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie.

Wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach.


W funkcji pomiaru pH i mV

 • W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar wód
 • redestylowanych, wody czystej, ścieków, gleby, kremów, past, serów, mięsa itp.
 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
 • Automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika.
 • Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz ze zmianą temperatury.
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
 • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę (cecha bardzo przydatna w terenie).
 • Automatyczna ocena stanu elektrody.
 • Możliwość odczytania parametrów elektrody (buffer i slope).
 • Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1mV).


W funkcji pomiaru przewodności

 • Przyrząd umożliwia wykorzystanie nieliniowej  kompensacji  temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 µS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru.
 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika α w  zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń.
 • Kalibracja przez wprowadzenie znanej stałej K lub w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów.
 • Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.
 • W zestawie czujnik konduktometryczny bardzo dobrej dokładności. Zakres 0 ÷ 500mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy zarówno ultraczystych jak i o dużym stężeniu soli. Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia. Plastikowa obudowa chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami.
 • Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0,010÷19,999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym.
 • Do pamięci można wprowadzić stałe K  trzech czujników konduktometrycznych.
 • Szeroki zakres współczynnika α (0.00 ÷ 10.00%/C) wybieranego w zależności od badanej cieczy.
 • Możliwość płynnej zmiany wartości temperatury odniesienia.
 • Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń.
 • Możliwość określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w zakresie od 0.2 do 1.0.
 • Wprowadzono pomiar rezystancji badanej cieczy.
 • Pamięć parametrów trzech czujników temperatury.  
 • Możliwość wprowadzenia grupy selekcjonowanego czujnika temperatury, co zwiększa dokładność pomiaru.


W funkcji pomiaru temperatury

 • Pamięć parametrów trzech czujników temperatury.
 • Możliwość wprowadzenia grupy selekcjonowanego czujnika temperatury, co zwiększa dokładność pomiaru.Inne cechy:

 • Funkcja zegara z kalendarzem.
 • Pamięć wewnętrzna do 2000 wyników, zbieranych w bankach.
 • Pamiętanie wyników pojedynczo lub seryjnie  z czasem i datą.
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod  niezależna od zasilania.
 • Pamiętanie terminu następnej kalibracji.
 • Możliwość wyboru języka wyświetlanych informacji: polski, angielski lub niemiecki.
 • Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście mikro USB.
 • Zasilanie poprzez akumulatory lub zasilacz przez kabel USB.
 • Ładowanie akumulatorów bez wyjmowania z przyrządu.
 • Czas pracy ciągłej z wykorzystaniem naładowanych akumulatorów do 18 godzin w zależności od wybranej jasności podświetlenia wyświetlacza.
 • Przyrząd sprzedawany jest z czujnikiem temperatury, standardową elektrodą pH EPS-1 do wody czystej oraz czujnikiem przewodności ECF-1.
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP.


 

DANE TECHNICZNE:pHmVprzewodność, zasolenietemperatura
zakres-2,000 ÷ 16,000[pH]±2000,0[mV]0 ÷ 2000,0[mS/cm]-50,0 ÷ 200,0[C]
0 ÷ 239[g/l] KCl
0 ÷ 296[g/l] NaCl
dokładność (± 1 cyfra)±0,002[pH]*±0,1[mV]*do 19,999[mS/cm] ±0,1[%]*±0,1[C]**
od 20,00[mS/cm] ±0,25[%]*
zasolenie 2[%]
kompensacja temperatury-5 ¸ 110[C]--5 ¸ 70[C]-
impedancja wejściowa1012[W]1012[W]--
wymiary [mm]149 x 82 x 22
rezystancja zakres: 0,500[Ωcm] ¸ 200[MΩcm], dokładność ±2[%] wartości mierzonej
masa z akumulatorami [g]255
*Dokładność samego przyrządu.
**Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0-100[C] dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000s ±0,27[C].
Copyright 2003-2023 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl