pH-metr/mV/jonometr CPI-601

pH-metr/mV/jonometr CPI-601
ELMETRON
Mierzy pH, mV (potencjał redox), stężenie jonów oraz temperaturę. Wyniki są wyświetlane na 7 calowym dotykowym, kolorowym ekranie graficznym. Przyrząd umożliwia jednoczesny pomiar jonometryczny wybranego jonu, pH, względnie mV oraz temperatury i wyświetlenie otrzymanych wyników na ekranie. Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje wysoka dokładność. Programowanie parametrów jest wyjątkowo łatwe. Ujednolicenie czynności w pomiarze pH i jonów... czytaj więcej
Numer katalogowy Nazwa Cena
netto
Kup
2.032.060.100
pH-metr/mV/jonometr CPI-601
3 552,63
+
-
OPIS
DANE TECHNICZNE

 

Mierzy pH, mV (potencjał redox), stężenie jonów oraz temperaturę.

Wyniki są wyświetlane na 7 calowym dotykowym, kolorowym ekranie graficznym.

Przyrząd umożliwia jednoczesny pomiar jonometryczny wybranego jonu, pH,

względnie mV oraz temperatury i wyświetlenie otrzymanych wyników na ekranie.

Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje wysoka dokładność.

Programowanie parametrów jest wyjątkowo łatwe.

Ujednolicenie czynności w pomiarze pH i jonów ułatwia obsługę.

Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie.

Sygnalizacja pomiaru ustalonego - „READY” (napis + dźwięk).

Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji.

 

Charakterystyczne cechy poszczególnych funkcji:

W funkcji pomiaru  pH

 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
 • Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika.
 • Dla wzorców automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wraz ze zmianą temperatury.
 • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę.
 • Możliwość odczytania charakterystyki elektrody.
 • W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar wód redestylowanych, czystych wód, roztworów związków chemicznych, ścieków, past, serów itp.
 • Gniazdo pH jest izolowane od gniazda  jonometrycznego, co umożliwia bezbłędny, jednoczesny pomiar  elektrodami pH i  jonoselektywną w jednym naczyniu.
 • Automatyczna ocena stanu elektrody

W funkcji pomiaru jonów

 • Przyrząd umożliwia pomiary jonów jedno i dwuwartościowych dodatnich i ujemnych.
 • Zakres przyrządu umożliwia współpracę ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi dobranymi w zależności od mierzonego jonu i wyposażonymi w złącze BNC.
 • Automatyczne podstawianie masy molowej  po wybraniu odpowiedniego  jonu.
 • Możliwość wyboru jednostki pX, g/l, M/l, ppm.
 • Automatyczne przeliczanie jednostek - np. z mol/l na mg/l.
 • Możliwość wprowadzania dowolnych wartości wzorców.
 • Możliwość  przełączania wyświetlanego wyniku pomiaru jonoselektywnego na mV.

W funkcji pomiaru napięcia

 • Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV).
 • Pomiar mV możliwy z wykorzystaniem gniazda pH lub jonometrycznego.
 • Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego – Vref.

W funkcji pomiaru temperatury

 • Wybór jednostki: C, F, K.
 • Wprowadzanie grupy selekcjonowanego czujnika temperatury, co zwiększa dokładność.

Inne cechy

 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
 • Funkcja zegara z kalendarzem.
 • Pamięć wewnętrzna 2000 kompletów wyników pomiaru mierzonych funkcji, zbieranych  pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
 • Regulacja jaskrawości  podświetlenia ekranu w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego.
 • Pamiętanie daty następnej kalibracji.
 • Do wyboru język polski, angielski  lub niemiecki.
 • Możliwość połączenia z PC przez USB.
   
DANE TECHNICZNE:pHmVtemperatura
zakres-2,000 ÷ 16,000[pH]±2000[mV]-50,0 ÷ 200[C]
dokładność (± 1 cyfra)±0,002[pH]*±0,1[mV]*±0,1[C]**
kompensacja temp.-5 ¸ 110[C]--
impedancja wejść.1012[W]1012[W]-
zasilanie zasilacz 9[V] 500[mA]
wymiary [mm]188,5 x 134 x 58 w najwyższym miejscu
*Dokładność samego przyrządu.
**Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0-100[C] dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B ±0,8[C]; z rezystorem Pt-1000A ±0,35[C].
DANE TECHNICZNE:Ion[M/l]Ion[g/l]Ion[ppm]Ion[pX]
zakres0 do 1000 do 10000 do 1 000 000-2,00 do 16,00
rozdzielczość0,1 / 0,1[%]0,01 / 0,1[%]0,01 / 0,1[%]0,001/0,01[pX]
dokładność (± 1 cyfra)± 0,25[%]*± 0,25[%]*± 0,25[%]*± 0,002[pX]*
*Dokładność samego przyrządu. *Dokładność samego przyrządu.
Copyright 2003-2023 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl