Czujnik tlenowy COG-2 do tlenomierzy

Czujnik tlenowy COG-2 do tlenomierzy
ELMETRON
Czujnik COG-2 jest czujnikiem amperometrycznym, przeznaczonym do pomiarów stężenia rozpuszczonego tlenu w wodach naturalnych, ściekach lub wodach zasolonych. Pomiary stężenia tlenu stosowane są w takich przypadkach jak: gospodarka wodna (np. pomiary i regulacja zawartości tlenu w stawach hodowlanych), stacje uzdatniania wody pitnej oraz biologiczne oczyszczalnie ścieków (testy BZT i ChZT), badania środowiskowe, np. monitorowanie czystości rzek, jezior,... czytaj więcej
Numer katalogowy Nazwa Cena
netto
Kup
2.081.999.300
Czujnik tlenowy COG-2 z czujnikiem temperatury, kabel 5m
1 063,16
+
-
OPIS
Czujnik COG-2 jest czujnikiem amperometrycznym, przeznaczonym do pomiarów stężenia rozpuszczonego tlenu w wodach naturalnych, ściekach lub wodach zasolonych.
Pomiary stężenia tlenu stosowane są w takich przypadkach jak:
 • gospodarka wodna (np. pomiary i regulacja zawartości tlenu w stawach hodowlanych),
 • stacje uzdatniania wody pitnej oraz biologiczne oczyszczalnie ścieków (testy BZT i ChZT),
 • badania środowiskowe, np. monitorowanie czystości rzek, jezior, oceanów itp.,
Metalowy obciążnik umożliwia pomiary na większych głębokościach. Standardowa długość kabla 5 m. Możliwe zwiększenie długości po indywidualnych ustaleniach.

Czujnik COG-2 jest skonstruowany w oparciu o ogniwo galwaniczne, złożone z dwóch elektrod, tj. ze srebrnej katody i cynkowej anody, umieszczonych w roztworze elektrolitu, oddzielonym od badanej próbki przepuszczalną dla tlenu membraną. Rozpuszczony w wodzie tlen, przenika przez membranę i przy powierzchni katody ulega redukcji, generując napięcie, proporcjonalne do ciśnienia cząstkowego tlenu w wodzie, w danej temperaturze.
 
Czujnik COG-2 odznacza się następującymi cechami:
 • posiada szeroki zakres pomiarowy umożliwiający jego stosowanie w pomiarach wód silnie natlenionych (przesyconych),
 • odznacza się stabilnym sygnałem w długim okresie czasu, co ułatwia jego obsługę oraz obniża koszty użytkowania i konserwacji,
 • może być kalibrowany w % nasycenia jednopunktowo (w powietrzu - dla 100% nasycenia), lub dwupunktowo (w roztworze pochłaniającym tlen - dla 0% nasycenia, a następnie w powietrzu – dla 100%),
 • podczas pomiarów w jednostkach stężenia rozpuszczonego tlenu (mg/l), należy uwzględnić wpływ temperatury, zasolenia oraz ciśnienia atmosferycznego (przyrządy Elmetronu umożliwiają ręczne lub automatyczne wprowadzenie poprawek),
 • wysoką precyzję i powtarzalność pomiarów można osiągnąć, zapewniając przepływ próbki w pobliżu membrany o natężeniu kilku cm/s. Brak przepływu będzie powodował obniżanie wskazań, na skutek stopniowego zużywania tlenu w pobliżu powierzchni membrany,
 • zastosowanie w czujniku cynku jako materiału anody, jest mniej szkodliwe dla środowiska, niż zastosowanie anody wykonanej z ołowiu i umożliwia spełnienie wymagań dyrektywy RoHS,
 • ujemnie naładowana srebrna katoda posiada zwiększoną odporność na „zatrucia” siarczkami, co preferuje czujnik do stosowania w pomiarach wód silnie zanieczyszczonych, takich jak ścieki komunalne lub przemysłowe,
 • gazy takie jak chlor, dwutlenek siarki, siarkowodór, aminy, amoniak lub dwutlenek węgla mogą powodować zakłócenia w pomiarach,
 • czujnik posiada membranę z folii teflonowej, o znakomitej odporności chemicznej, wysokiej selektywności oraz dobrej przepuszczalności tlenu. Membrana osadzona jest w wygodnej do wymiany nasadce,
 • czujnik posiada wewnętrzną kompensację temperaturowej zależności przepuszczalności membrany,
 • czujnik nie posiada wbudowanego rezystora termicznego dla zewnętrznej kompensacji temperatury i wymaga współpracy z dodatkowym czujnikiem temperatury (np. Pt-1000), dostosowanym do miernika.
 • Czujnik przystosowany jest do współpracy z przyrządami pomiarowymi firmy Elmetron.

Dane techniczne
Zakres pomiarowy 0.÷.60mg/l (0.÷.600%)
Dokładność ± 0,1mg/l (± 1%)
Zakres temperatur stosowania 0...40C
Zakres kompensacji temperatury 0...40C
Sygnał dla 100% nasycenia O2 20...25mV
Sygnał dla 0% nasycenia O2 maksymalnie 0,3mV
Dryft sygnału 1%/24 godziny
Czas reakcji t90 poniżej 1 minuty
Kompensacja wewnętrzna - tak (termistor)
Materiał katody - srebro
Materiał anody - cynk
Materiał membrany - folia teflonowa
Materiał korpusu i nasadki membranowej - PCW
Elektrolit wewnętrzny KCl 0,5mol/l
Długość korpusu (do oprawki) 119 ± 5mm
Średnica korpusu 18,0 ± 0,5mm
Długość przewodu 5m
Wtyczka BNC

 

Copyright 2003-2023 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl