Wodoszczelny konduktometr/solomierz/tlenomierz CCO-401

Wodoszczelny konduktometr/solomierz/tlenomierz CCO-401
ELMETRON
Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych. Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie. Wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach. Posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości. Służy do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, przewodności i zasolenia w przeliczeniu na NaCl, KCl i TDS, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego. Ujednolicenie czynności obsługi we wszystkich... czytaj więcej
Numer katalogowy Nazwa Cena
netto
Kup
2.081.040.120
Wodoszczelny konduktometr/solomierz/tlenomierz CCO-401
3 094,74
+
-
OPIS
DANE TECHNICZNE

Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych.
Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie.
Wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach.
Posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.
Służy do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, przewodności i zasolenia w przeliczeniu na NaCl, KCl i TDS, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego.
Ujednolicenie czynności obsługi we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia pracę.
Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie.
Sygnalizacja pomiaru ustalonego - „READY” (napis + dźwięk).
Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji.

Funkcja pomiaru tlenu
 • galwaniczny czujnik tlenowy,
 • prosta obsługa przyrządu i czujnika tlenowego,
 • kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa,
 • automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury,
 • automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu w mg/l,
 • automatyczne przeliczenie wpływu zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności na wynik pomiaru tlenu,
 • szeroki zakres pomiarowy stężenia tlenu umożliwia pomiary w stawach natlenionych przez rośliny.
 • Możliwość pomiaru tlenu w powietrzu oraz określenia czystości tlenu technicznego.
Funkcja pomiaru przewodności
 • pełny zakres pomiarowy przewodności zarówno ultra czystych wód jak i solanek,
 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie,
 • kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0,010 ÷ 19,999cm-1 lub w roztworze wzorcowym,
 • do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych obsługujących cały zakres pomiarowy,
 • szeroki zakres współczynnika α (0 ÷ 10 %/C) wybieranego w zależności od badanej cieczy,
 • możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia,
 • przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń,
 • możliwość określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w zakresie od 0,2 do 1,0,
 • możliwość pomiaru admitancji elektrycznej sadzonek drzew (określenie żywotności sadzonek za pomocą specjalnego czujnika),
 • wprowadzono pomiar rezystancji badanej cieczy,
 • przyrząd umożliwia wykorzystanie nieliniowej  kompensacji  temperatury w przypadku pomiaru wód  naturalnych o przewodności od 60 µS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999P i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru.
   
Inne cechy
 • automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury,
 • funkcja zegara z kalendarzem,
 • pamięć wewnętrzna 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą,
 • pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania,
 • pamiętanie terminu następnej kalibracji,
 • zasilanie poprzez akumulatory lub zasilacz przez kabel USB,
 • możliwość połączenia z PC poprzez wyjście mikro USB,
 • przyrządy spełniają wymogi GLP.
DANE TECHNICZNE: 02[mg/l] 02[%]przewodność/zasolenie temperatura
zakres0 do 60[mg/l]0 do 600[%] 0 do 1999,9[mS/cm] 0 do 200[g/l] KCl 0 do 250[g/l] NaCl -50 do 199,9[C]
dokładność (±1 cyfra) ±0,1[mg/l] ±1[%] ±0,1[%], >20[mS/cm] ±0,25[%] ±0,1[C] (przyrząd)
zakres kompensacji temperatury 0 do 40[C] 0 do 40[C] -5 do 70[C] -
współczynnik α - - 0,00 do 10,00[%/C] -
zakres pomiaru ciśnienia 800 do 1100[hPa]
wymiary 149 x 82 x 22[mm]
Copyright 2003-2023 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl