Kuwety jednorazowe do spektrofotometru Eppendorf

Kuwety jednorazowe do spektrofotometru Eppendorf
EPPENDORF
Materiał tworzywa sztucznego kuwetyUVette oferuje zakres transparencji od 220-1.600 nm. Pozwala wykonywać pomiary zarówno w zakresie UV, jak w całym zakresie VIS. Napełnianie można obserwować przez przezroczyste tworzywo sztuczne; cała zawartość końcówki pipety trafia na swoje miejsce bez tworzenia pęcherzyków powietrza – nawet w przypadku najmniejszych objętości 50 μl. Lejkowaty kształt dna pozwala zminimalizować efekty kapilarne. Dwie długości drogi... czytaj więcej
Numer katalogowy Nazwa Cena
netto
Kup
7.050.820.210
Kuweta UVette, pakowane indywidualnie z certyfikatem klasy czystości PCR clean i braku białek (80 szt)
330,23
+
-
7.050.820.212
Kuweta UVette routine pack, w zamykanym pojemniku (200 szt)
692,42
+
-
7.050.820.213
Kuweta UVette z uniwersalnym adapterem do wysokości wiązki światła 15mm z możliwością przezbrojenia na 8,5mm (80 szt)
493,89
+
-
OPIS
ZAŁĄCZNIKI
Materiał tworzywa sztucznego kuwety UVette oferuje zakres transparencji od 220-1.600 nm. Pozwala wykonywać pomiary zarówno w zakresie UV, jak w całym zakresie VIS. Napełnianie można obserwować przez przezroczyste tworzywo sztuczne; cała zawartość końcówki pipety trafia na swoje miejsce bez tworzenia pęcherzyków powietrza – nawet w przypadku najmniejszych objętości 50 μl. Lejkowaty kształt dna pozwala zminimalizować efekty kapilarne.
Dwie długości drogi światła w jednej kuwecie! Próbki o normalnym stężeniu mogą być mierzone przy długości 10 mm. W celu przeprowadzenia pomiaru próbek o wyższych stężeniach, wystarczy obrócić kuwetę UVette o 90º i wykorzystać mniejszą długość 2 mm. W ten sposób przeważnie nie ma już konieczności rozcieńczania. UVette sprawdza się idealnie w pomiarach z fotometrami Eppendorf. Do innych fotometrów i spektrofotometrów stosuje się adapter. Adapter dostosowuje kuwetę UVette do odpowiedniej wysokości strumienia światła i jednocześnie spełnia funkcję przesłony. W ten sposób uzyskuje się optymalne prowadzenie światła.
materiał tworzywo sztuczne przepuszczające promieniowanie UV, nie zawierające polimerów fluoru i węglowodorów.
zakres pomiaru przezroczystość UV i VIS w zakresie 220-1.600 nm
objętość 50-2.000 μl
wysokość wiązki światła pomiarowego 8,5 mm
okna optyczne  4
grubości warstwy  10 i 2 mm
ekstynkcja podstawowa  ≤0,5 A przy 260 nm
Wymiary zewnętrzne  12,5 x 12,5 x 36 mm

Atestowana czystość UVette. Produkcja w sterylnych warunkach i oddzielne pakowanie w opakowania typu blister zapewniają klasę czystości PCR clean (między innymi brak RNazy i DNazy) oraz brak białek i ochronę przed kontaminacją i kurzem. Są idealne do pomiarów RNA oraz innych zastosowań, w których bardzo ważna jest czystość kuwety. Udaje się nawet ponowne odzyskanie próbek bez niebezpieczeństwa kontaminacji lub degradacji.

UVette routine pack. Jako ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań, w których czystość materiałów nie jest najważniejszym czynnikiem, UVette routine pack stanowi komfortowy i szybki dostęp do poszczególnych kuwet. Stabilne opakowanie chroni kuwety UVette przed kurzem i porysowaniem.

 

Copyright 2003-2024 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl