Czujniki tlenowe COG-1 do tlenomierzy

Czujniki tlenowe COG-1 do tlenomierzy
ELMETRON
Czujnik COG-1 jest czujnikiem amperometrycznym, przeznaczonym do pomiarów stężenia rozpuszczonego tlenu w wodach naturalnych, ściekach lub wodach zasolonych. Tego rodzaju pomiary mają zasadnicze znaczenie w procesach, w których zawartość tlenu wpływa na szybkość reakcji, wydajność procesu lub stan środowiska naturalnego. Pomiary stężenia tlenu stosowane są w takich przypadkach jak: gospodarka wodna (np. pomiary i regulacja zawartości tlenu w stawach hodowlanych), stacje... czytaj więcej
Numer katalogowy Nazwa Cena
netto
Kup
2.081.999.000
Czujnik tlenowy COG-1 standardowy, kabel 1m
836,24
+
-
2.081.999.100
Czujnik tlenowy COG-1t z czujnikiem temperatury, kabel 1m
894,74
+
-
2.081.999.200
Czujnik tlenowy COG-1ts do wód odtlenionych, z czujnikiem temperatury, kabel 1m
1 589,47
+
-
OPIS
Czujnik COG-1 jest czujnikiem amperometrycznym, przeznaczonym do pomiarów stężenia rozpuszczonego tlenu w wodach naturalnych, ściekach lub wodach zasolonych. Tego rodzaju pomiary mają zasadnicze znaczenie w procesach, w których zawartość tlenu wpływa na szybkość reakcji, wydajność procesu lub stan środowiska naturalnego. Pomiary stężenia tlenu stosowane są w takich przypadkach jak:
 • gospodarka wodna (np. pomiary i regulacja zawartości tlenu w stawach hodowlanych),
 • stacje uzdatniania wody pitnej oraz biologiczne oczyszczalnie ścieków (testy BZT i ChZT),
 • badania środowiskowe, np. monitorowanie czystości rzek, jezior, oceanów itp.,
 • w przemyśle (pomiary w wodach kotłowych w celu ochrony instalacji przed korozją, produkcja wina itp.).
Czujnik COG-1 jest skonstruowany w oparciu o ogniwo galwaniczne, złożone z dwóch elektrod, tj. ze srebrnej katody i cynkowej anody, umieszczonych w roztworze elektrolitu, oddzielonym od badanej próbki przepuszczalną dla tlenu membraną. Rozpuszczony w wodzie tlen, przenika przez membranę i przy powierzchni katody ulega redukcji, generując napięcie, proporcjonalne do ciśnienia cząstkowego tlenu w wodzie, w danej temperaturze. Czujnik COG-1 odznacza się następującymi cechami:
 • posiada szeroki zakres pomiarowy umożliwiający jego stosowanie zarówno w pomiarach wód odtlenionych (np. kotłowych), jak i silnie natlenionych (przesyconych),
 • odznacza się stabilnym sygnałem w długim okresie czasu, co ułatwia jego obsługę oraz obniża koszty użytkowania i konserwacji,
 • może być kalibrowany w % nasycenia jednopunktowo (w powietrzu - dla 100% nasycenia), lub dwupunktowo (w roztworze pochłaniającym tlen - dla 0% nasycenia, a następnie w powietrzu – dla 100%),
 • modczas pomiarów w jednostkach stężenia rozpuszczonego tlenu (mg/l), należy uwzględnić wpływ temperatury, zasolenia oraz ciśnienia atmosferycznego (przyrządy Elmetronu umożliwiają ręczne lub automatyczne wprowadzenie poprawek),
 • wysoką precyzję i powtarzalność pomiarów można osiągnąć, zapewniając przepływ próbki w pobliżu membrany o natężeniu kilku cm/s. Brak przepływu będzie powodował obniżanie wskazań, na skutek stopniowego zużywania tlenu w pobliżu powierzchni membrany,
 • zastosowanie w czujniku cynku jako materiału anody, jest mniej szkodliwe dla środowiska, niż zastosowanie anody wykonanej z ołowiu i umożliwia spełnienie wymagań dyrektywy RoHS,
 • ujemnie naładowana srebrna katoda posiada zwiększoną odporność na „zatrucia” siarczkami, co preferuje czujnik do stosowania w pomiarach wód silnie zanieczyszczonych, takich jak ścieki komunalne lub przemysłowe,
 • gazy takie jak chlor, dwutlenek siarki, siarkowodór, aminy, amoniak lub dwutlenek węgla mogą powodować zakłócenia w pomiarach,
 • czujnik posiada membranę z folii teflonowej, o znakomitej odporności chemicznej, wysokiej selektywności oraz dobrej przepuszczalności tlenu. Membrana osadzona jest w wygodnej do wymiany nasadce,
 • czujnik posiada wewnętrzną kompensację temperaturowej zależności przepuszczalności membrany,
 • czujnik nie posiada wbudowanego rezystora termicznego dla zewnętrznej kompensacji temperatury i wymaga współpracy z dodatkowym czujnikiem temperatury (np. Pt-1000), dostosowanym do miernika,
 • czujnik przystosowany jest do współpracy z przyrządami pomiarowymi firmy Elmetron.
Dane techniczne:
Zakres pomiarowy 0 ÷ 60mg/l (0 ÷ 600%)
Dokładność ± 0,1mg/l (± 1%)
Zakres temperatur stosowania 0...40C
Zakres kompensacji temperatury 0...40C
Sygnał dla 100 % nasycenia O2 20...25mV
Sygnał dla 0% nasycenia O2 maksymalnie 0,3 mV
Dryft sygnału 1 %/24 godziny
Czas reakcji t90 poniżej 1 minuty
Kompensacja wewnętrzna - tak (termistor)
Materiał katody - srebro
Materiał anody - cynk
Materiał membrany - folia teflonowa
Materiał korpusu i nasadki membranowej - PCW
Elektrolit wewnętrzny KCl 0,5mol/l
Długość korpusu (do oprawki) 120 ± 5mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5mm
Długość przewodu 1m
Wtyczka BNC
 

 

Copyright 2003-2023 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl