Stacjonarny tlenomierz CO-505, pH/tlenomierz CPO-505 i konduktometr/solomierz/tlenomierz CCO-505

Stacjonarny tlenomierz CO-505, pH/tlenomierz CPO-505 i konduktometr/solomierz/tlenomierz CCO-505
ELMETRON
Przyrządy laboratoryjne zasilane przez zasilacz. Duży podświetlany, czytelny wyświetlacz ułatwia pracę. Wszystkie modele służą do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego. Model CCO-505 mierzy dodatkowo przewodność i zasolenie. Model CPO-505 dodatkowo umożliwia pomiar pH i potencjału redox. Ujednolicenie czynności obsługi we wszystkich funkcjach pomiarowych pomaga w pracy. Przyrządy... czytaj więcej
Numer katalogowy Nazwa Cena
netto
Kup
2.081.050.500
Stacjonarny tlenomierz CO-505
2 600,00
+
-
2.081.050.510
Stacjonarny pH/tlenomierz CPO-505
3 005,26
+
-
2.081.050.520
Stacjonarny konduktometr/solomierz/tlenomierz CCO-505
3 263,16
+
-
OPIS
DANE TECHNICZNE
Przyrządy laboratoryjne zasilane przez zasilacz.
Duży podświetlany, czytelny wyświetlacz ułatwia pracę.
Wszystkie modele służą do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego.
Model CCO-505 mierzy dodatkowo przewodność i zasolenie.
Model CPO-505 dodatkowo umożliwia pomiar pH i potencjału redox.
Ujednolicenie czynności obsługi we wszystkich funkcjach pomiarowych pomaga w pracy.
Przyrządy mają jednakową obudowę, różnią się tylko kolorem i ilością klawiszy. 
 
Funkcja pomiaru tlenu
 • galwaniczny czujnik tlenowy,
 • we wszystkich modelach automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu w mg/l,
 • prosta obsługa przyrządu i czujnika tlenowego,
 • kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa,
 • automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury,
 • w CO-505 istnieje możliwość wprowadzenia wartości zasolenia z automatycznym przeliczeniem wyniku wpływu zmierzonego zasolenia na wynik pomiaru stężenia tlenu,
 • w CCO-505 automatyczne przeliczenie wpływu zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności na wynik pomiaru tlenu w mg/l.
 
Funkcja pomiaru przewodności w CCO-505.
 • pełny zakres pomiarowy przewodności zarówno ultra czystych wód jak i solanek,
 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie,
 • kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0,010 ÷ 19,999cm-1 lub w roztworze wzorcowym,
 • do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych obsługujących cały zakres pomiarowy,
 • szeroki zakres współczynnika α (0 ÷ 10 %/C) wybieranego w zależności od badanej cieczy,
 • możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia,
 • przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń,
 • możliwość określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS.
 
Funkcja pomiaru pH w CPO-505
 • pomiar pH izolowany od pomiaru przewodności,
 • kalibracja elektrody pH w 1 ÷ 5 punktów,
 • automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika,
 • automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca wraz ze zmianą temperatury,
 • pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę,
 • automatyczna ocena stanu elektrody,
 • możliwość odczytania charakterystyki elektrody,
 • w zależności od zastosowanej elektrody pH umożliwia pomiar wód czystych, ścieków, gleby itp,
 • precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV).
Inne cechy
 • automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury,
 • pamiętanie terminu następnej kalibracji,
 • funkcja zegara z kalendarzem,
 • pamięć wewnętrzna 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą,
 • pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania,
 • możliwość połączenia z PC przez USB.
Przyrząd spełnia wymogi GLP.
Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.

 

DANE TECHNICZNE: O2[mg/l] O2[%] woda temp. pH [CPO] mV [CPO] przewodność, zasolenie[CCO]
zakres0÷60[mg/l]0÷600[%] -50,0÷199,9[C] -2,000÷16,000[pH] ±1999,9[mV] 0÷1999,9[mS/cm], 0÷239[g/l] KCl, 0÷296[g/l] NaCl
dokładność[±1 cyfra]±0,1[mg/l] ±1[%]±0,1[C] (przyrząd) ±0,002[pH] ±0,1[mV]do 19,999[mS/cm] ±0,1[%] >20[mS] ±0,25[%]
komp. temp. 0÷40[C] 0÷40[C] - -5÷110[C] - -5÷70[C]
impedancja wejścia - - - 1012[Ω] 1012[Ω] -
współczynnik α - - - - - 0,00÷10,00 [%/C]
pomiar ciśnienia 800÷1100 [hPa]
rezystancja0,500[Ωcm] 200[MΩcm] dokł. ±2[%]
zasilanie zasilacz 12[V]
wymiary 200 x 180 x 20/50[mm]
Copyright 2003-2023 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl