Elektrody jonoselektywne

Elektrody jonoselektywne
Numer katalogowy Nazwa Cena
netto
Kup
2.039.250.000
Elektroda jonoselektywna srebrowa Ag+
1 007,37
+
-
2.039.250.100
Elektroda jonoselektywna bromkowa Br-
1 007,37
+
-
2.039.250.200
Elektroda jonoselektywna wapniowa Ca2+
1 480,00
+
-
2.039.250.300
Elektroda jonoselektywna kadmowa Cd2+
1 007,37
+
-
2.039.250.400
Elektroda jonoselektywna chlorkowa Cl-
1 007,37
+
-
2.039.250.500
Elektroda jonoselektywna cyjankowa CN-
1 007,37
+
-
2.039.250.700
Elektroda jonoselektywna miedziowa Cu2+
1 007,37
+
-
2.039.250.800
Elektroda jonoselektywna fluorkowa F-
1 480,00
+
-
2.039.250.900
Elektroda jonoselektywna jodkowa J-
1 007,37
+
-
2.039.251.000
Elektroda jonoselektywna potasowa K+
1 480,00
+
-
2.039.251.100
Elektroda jonoselektywna sodowa Na+
1 480,00
+
-
2.039.251.200
Elektroda jonoselektywna amoniakowa NH3
1 480,00
+
-
2.039.251.300
Elektroda jonoselektywna amonowa NH4+
1 480,00
+
-
2.039.251.500
Elektroda jonoselektywna azotanowa NO3-
1 480,00
+
-
2.039.251.600
Elektroda jonoselektywna ołowiowa Pb2+
1 480,00
+
-
2.039.251.700
Elektroda jonoselektywna metale 2 - wartościowe
1 480,00
+
-
2.039.251.800
Elektroda jonoselektywna barowa (siarczanowa)
1 480,00
+
-
2.039.251.900
Elektroda jonoselektywna chlorowa Cl2-
1 126,32
+
-
2.039.252.000
Elektroda jonoselektywna fluoroboranowa BF4-
1 480,00
+
-
2.039.252.100
Elektroda jonoselektywna nadchloranowa ClO4-
1 480,00
+
-
2.039.252.200
Elektroda jonoselektywna rodankowa SCN-
1 007,37
+
-
2.039.252.300
Elektroda jonoselektywna siarczkowa S2-
1 007,37
+
-
2.039.350.100
Elektroda odniesienia chlorosrebrowa z pojedynczym płaszczem
710,53
+
-
2.039.350.200
Elektroda odniesienia chlorosrebrowa z podwójnym płaszczem
710,53
+
-
Copyright 2003-2023 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl